Օգտակար խորհուրդներ

Ինչպե՞ս դիմել կամավոր մասնակցելու համար

Pin
Send
Share
Send
Send


Կամավորական կազմակերպության ղեկավարին ...

Կամավոր հայտարարություն

Ուսման վայրը _______________________________________________________

Խնդրում եմ, ընդունեք ինձ որպես կամավոր կազմակերպության անդամ…:

Ծանոթ է կամավորների գործունեության տեսակներին:

Ծնողների (օրինական ներկայացուցիչների) համաձայնությունը երեխայի կամավորական գործունեությանն ու նրա անձնական տվյալների մշակմանը

Համաձայն եմ, որ իմ երեխան զբաղվում է կամավորական գործունեությամբ, ինչպես նաև իր անձնական տվյալների մշակմամբ:

Կամավորի դիմում `կամավորների գրքույկ թողարկելու և քաղաքացու և նրա ծնողների (օրինական ներկայացուցիչների) համաձայնությամբ անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ համաձայնության:

Կամավորական կազմակերպության ղեկավարին / Անուն /

Ծննդյան ամսաթիվը «____» _________,

ռեզիդենտ (ներ) ին ՝ ________________,

սբ ______________, դ. __, բն. ____,

անձնագիր. շարք ____ համարը ____________,

ում կողմից և երբ է տրվել ___________________________

աշխատանքի / ուսման վայրը ____________________________________,

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Խնդրում եմ անձամբ ինձ տրամադրել կամավոր (կամավոր) անհատական ​​գիրք:

Կամավոր (կամավոր) գործունեության փորձի համառոտ նկարագրություն. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ամսաթիվը) (ստորագրությունը, ստորագրության գաղտնագրումը)

Դիմումի ողնաշարը լրացվում են կամավորների (կամավորների) անհատական ​​գրքեր թողարկելու իրավասու կազմակերպությունների կողմից:Հայտի քննարկման արդյունքների հիման վրա թողարկվել է կամավորների (կամավոր) անհատական ​​գիրք, շարք _______ համարը __________

Կամավորական կազմակերպության ղեկավարին / Անուն /

Ծննդյան ամսաթիվը «____» _________,

ռեզիդենտ (ներ) ին ՝ ________________,

սբ ______________, դ. __, բն. ____,

անձնագիր. շարք ____ համարը ____________,

ում կողմից և երբ է տրվել ________________________________

աշխատանքի / ուսման վայրը ____________________________________,

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքացու համաձայնությամբ

Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ

Ես իմ համաձայնությունն եմ հայտնում իմ անձնական տվյալների մշակմանը `կամավոր (կամավոր) գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու, այդ թվում` հավաքելու, կազմակերպելու, կուտակելու, պահելու, պահելու, հստակեցնելու (թարմացնելու, փոփոխելու), տարածելու (ներառյալ փոխանցելու) և ոչնչացնելու վերաբերյալ գործողությունների կատարման վերաբերյալ:

Վերոհիշյալ համաձայնությունը իմ անձնական տվյալների մշակմանն է ներկայացվում ենթակա է 2006 թվականի հուլիսի 27-ի «Անձնական տվյալների մասին» թիվ 152-ФЗ դաշնային օրենքին, համաձայն որի `անհատական ​​տվյալների մշակումը կատարվում է դաշնային օրենսդրության հիման վրա կամ կամավորության վերաբերյալ համաձայնագիր (համաձայնագիր) կատարելու համար: կամավոր) աշխատանքը, որին ես կողմ եմ, կարող է իրականացվել առանց իմ լրացուցիչ համաձայնության:

Այս համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և կամավոր (կամավոր) անձնական գրքի թողարկումից (կամ կամավոր (կամավոր) աշխատանքի մասին համաձայնագրի (համաձայնագրի) տևողության համար:

կազմակերպություն (հաստատություն), որը ներգրավում է կամավորներին (կամավորներին) և կարող է հանվել գրավոր դիմում ներկայացնելու միջոցով:

(ամսաթիվը) (ստորագրությունը, պատճենը ՝ ըստ

Կամավորական կազմակերպության ղեկավարին / Անուն /

Ամբողջական անուն ծնող (անչափահաս քաղաքացու օրինական ներկայացուցիչ)

Ծննդյան ամսաթիվը «____» _________,

ռեզիդենտ (ներ) ին ՝ ______

սբ. ______________, դ. __, բն. ____,

անձնագիր. շարք ____ համարը ____________,

ում կողմից և երբ է տրվել _______________________

աշխատանքի / ուսման վայրը ____________________________________,

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ծնողի համաձայնությամբ (անչափահաս քաղաքացու օրինական ներկայացուցիչ)

Որպեսզի երեխան կամավոր լինի,

ծնողի (անչափահաս քաղաքացու օրինական ներկայացուցչի) համաձայնությամբ անչափահաս քաղաքացու անձնական տվյալների մշակմանը

Ես _________________________________________________________- ն իմ համաձայնությունն եմ տալիս ծննդյան տարվա իմ որդու (դստեր) կողմից _____________________________________________________ _________ կատարմանը, սովորում (չսովորել) _______________________ (ուսումնական հաստատության անվանումը) կամավոր գործունեության իր ազատ ժամանակում:

Ես իմ համաձայնությունն եմ հայտնում իմ (որդու) (որդու) որդու անձնական տվյալների մշակմանը `կամավոր (կամավոր) գործունեության տեղեկատվական աջակցության նպատակով, ներառյալ` հավաքագրման, կազմակերպման, կուտակման, պահպանման, պահպանման, հստակեցման (թարմացման, փոփոխման), տարածման (ներառյալ փոխանցման) գործողությունների կատարման նպատակով: ) և իմ (որդու) (դստեր) անձնական տվյալների ոչնչացումը:

Այս համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում այն ​​ստորագրելու պահից և կամավոր (կամավոր) իմ որդուն (դստերը) անձնական գրքի թողարկումից (կամ կամավոր (կամավոր) կազմակերպության կամայական (կամավոր) աշխատանքի հետ կապված համաձայնագրի (համաձայնագրի) տևողության տևողությամբ: կամավորների (կամավորների) ներգրավում) և դրանք կարող են հետ վերցվել գրավոր դիմում ներկայացնելով:

(ամսաթիվը) (ստորագրությունը, ստորագրության գաղտնագրումը)

Օրինակ, ոչ առևտրային գործընկերության համաձայնագիր

Համագործակցության համաձայնագիր

այն անձի հիման վրա, որոնք գործում են մի կողմից, և մի կողմից, և ի դեմս տնօրենի (կամավոր կազմակերպության ղեկավար), որը գործում է, մյուս կողմից, այսուհետ ՝ որպես «Կողմեր», հիմք է հանդիսացել սույն Համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի առարկան:

1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկան Կողմերի համագործակցությունն է սոցիալական կամավոր երիտասարդական ծրագրերի մշակման գործում:

Համագործակցության ոլորտներ:

2.1. Գիտական, կրթական, դասավանդման և մեթոդական գրականության փոխանակում երիտասարդության կամավորության հիմնախնդիրների վերաբերյալ:

2.2. Համատեղ ուսումնական ծրագրերի կազմակերպում և իրականացում, ներառյալ կամավոր ծրագրերի համակարգողների վերապատրաստում, վերապատրաստում և առաջադեմ դասընթացներ:

2.3. Կամավորների զարգացմանը նվիրված համատեղ փառատոների, սեմինարների, գիտաժողովների կազմակերպում և անցկացում:

2.4. Մասնակցություն Կողմերի կողմից անցկացվող փառատոներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին և այլ միջոցառումներին:

2.5. Մասնագետների փոխանակում ՝ աշխատանքային փորձի ուսումնասիրման, դասընթացների անցկացման և խորհրդատվությունների անցկացման համար:

2.6. Ուսանողների կամավոր պրակտիկայի տարբեր տեսակների կազմակերպում:

Կողմերի պարտավորությունները:

3.1. Տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն սույն Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կազմակերպման և կատարելագործման համար:

3.2. Ապահովել սույն Համաձայնագրի պայմանների պատշաճ կատարումը:

3.3. Սույն Համաձայնագրի համաձայն, կնքեք առանձին պայմանագրեր հատուկ նախագծերի վերաբերյալ ՝ նշելով համագործակցության տարբեր ոլորտներում բովանդակության, ժամկետների և ծավալների մասին:

3.4. Մշակել համատեղ ծրագրեր, որոնք ուղղված են տարածաշրջանի բնակիչների կամավոր ներգրավմանը:

3.5. Մասնակցեք տեղեկատվական արշավներին, որոնք ուղղված են տարածաշրջանում կամավորական արժեքների խթանմանը:

3.6. Բոլոր ջանքերը գործադրել տարածաշրջանի ձեռնարկություններից և կազմակերպություններից սոցիալական նախագծերի իրականացման գործում կենտրոնացած և հետևողական աջակցություն ստանալու համար:

3.7. Նշեք ներկայացուցիչներին, որոնք իրավասու են համակարգելու ընթացիկ համագործակցության խնդիրները: Ծրագրի ղեկավարները նշանակվում են փոխադարձ համաձայնությամբ:

Պապիլյար մատների օրինաչափությունները սպորտային ունակության նշան են. Հղիության 3-5 ամսվա ընթացքում ձևավորվում են մաշկամարմնային նշաններ, չեն փոխվում ամբողջ կյանքի ընթացքում:

Մակերևութային ջրերի հոսքի կազմակերպում. Երկրի վրա խոնավության ամենամեծ քանակությունը գոլորշիանում է ծովերի և օվկիանոսների մակերևույթից (88):

Միանկյուն փայտե հենարան և անկյունային հենարանների ամրացման եղանակներ. VL- ի հենարաններ - կառույցներ, որոնք նախատեսված են գետնից, ջրից պահանջվող բարձրության վրա լարերը պահպանելու համար:

Pin
Send
Share
Send
Send